ask sb's pardon

  1. Verb birinden bağışlamasını istemek