ask someone for particulars about sb

  1. Verb biri hakkında ayrıntılı bilgi istemek
  2. Verb birinden , biri hakkında ayrıntılı bilgi istemek