ask someone out

  1. Verb birinin dışarı çıkmasını söylemek
  2. Verb birine çıkma teklif etmek
bir kimseyi içeriye/dışarıya/yukarıya davet etmek.