associate member

  1. yedek üye
  2. bir başka banka veya bankalar topluluğunca yönetilen bir kredi planına katılan banka
  3. asil üye
  4. birlik azası
  5. yedek aza
  6. European Union ortak üye