attribute one's success to hard work

  1. Verb birinin başarısını çok çalışmasına bağlamak