avoid a contract

  1. Verb bir sözleşmeyi inkâr etmek
  2. Verb mukaveleye itiraz etmek
  3. Verb sözleşmeye yanaşmamak