ayak parmakları içe doğru kıvrık

  1. pigeon toed