bütün ilgili faktörleri değerlendirmek

  1. Verb to evaluate all relevant factors