bad debts

  1. Noun şüpheli alacaklar
  2. Noun şüpheli alacak (tahsili mümkün görülmeyen alacaklar
şüpheli alacaklar karşılığı
şüpheli alacaklar karşılığı
şüpheli borçları silmek Verb
ödenemeyebilecek borçlar için ayrılan para
şüpheli alacaklar karşılığı
ödenmeyen borçlar yedekleri Noun
şüpheli alacaklardan doğan zararların karşılandığı ihtiyat hesabı
(US) şüpheli alacakları silmek
(US) tahsil edilemeyecek alacak hesabının şüpheli alacakların borçlu hanesine kaydedildiği hesap
tahsil edilmiş şüpheli alacaklar Noun
sonradan tahsil edilen alacak
(US) ilkin tahsil edilemeyecek diye silinen
(US) gelir vergisinden düşülen şüpheli alacaklar Noun
şüpheli alacaklar gideri
kaza sigortası sınıfında yer alan ve sigortalıyı alıcının ödeme aczine düşmesinden doğacak kayıp ve zararlara karşı koruyan poliçe
(US) şüpheli alacaklar karşılığı
şüpheli alacaklar karşılığı