bad job

  1. başarısızlık
  2. üstünkörü işçilik
  3. kötü iş
kötü iş
becerememekten koktuğundan işi bırakmak Verb
becerememekten korktuğundan işi bırakmak Verb
işi sabote etmek Verb
zor koşullar altında elinden geleni yapmak, yapılması gerekeni yapmak.
bir şeyi berbat etmek Verb