balance the ledger

  1. Verb defter-i kebir hesabını kapatmak
  2. Verb büyük defteri denkleştirmek
  3. Verb büyük defter hesabını kapatmak
büyük defteri denkleştirme