basic requirements

  1. Noun temel şartlar
  2. Noun temel gerekler