basic unit

  1. (askerlik) temel birlik
  2. ilke
temel birlik