be full

  1. Verb karın rnıı doymak
kendiyle dolu olmak Verb
risklerle dolu bulunmak Verb
gözü büyükte olmak Verb
hayat dolu olmak Verb
enerji dolu olmak Verb
canlı olmak Verb
(yol) kasislerle dolu olmak Verb
umuda düşmek Verb
(gazete) içinde bol hikâye olmak Verb
hayat dolu olmak Verb
risklerle dolu bulunmak Verb
anlatacak çok şeyi (haberi) olmak Verb
bir hastaya büyük ihtimam göstermek Verb
turistleri bol olmak Verb
turisti bol olmak Verb
yüksek sesle telaffuz etmek Verb
doymak Verb
işi başından aşkın olmak Verb
kömür (akaryakıt) deposunu tam doldurmak Verb
formda olmak Verb
enerji dolu
biriyle birinci (göbek) dereceden kardeş çocuğu olmak Verb
yeni fikirlerle dolu biri olmak Verb
yeni fikirlerle dolu biri olmak Verb
(fabrika) tam randımanla çalışmak Verb
kalabalığın bakışına açık olmak Verb
tam faaliyette bulunmak Verb
tam istihdam halinde olmak Verb
tam işler durumda olmak Verb
kendine tamamıyla hâkim olmak Verb
tam çekilme halinde olmak Verb
tam gaz devam etmek Verb
en son noktasına varmak Verb
en civcivli zamanında olmak Verb
tam moda olmak Verb
tam sağlığı yerinde olmak Verb
tam yetkili olmak Verb
tam yetki verilmiş olmak Verb
tam yürürlüğe girmiş olmak Verb
bütün kayıtları tutmak zorunda olmak Verb
tam maaşla emekliye ayrılmak Verb