be low on fuel

  1. Verb yetecek benzini kalmamış olmak