be on friendly terms with one's neighbors

  1. Verb komşularıyla iyi ilişkiler içinde olmak