be sb's cup of tea

  1. Verb bir kimsenin tam beğendiği şey olmak