bear out something

  1. Verb birşeyi haklı çıkarmak
  2. Verb birşeyin doğruluğunu kanıtlamak
  3. Verb birşeyin doğruluğunu göstermek
  4. Verb birşeyi desteklemek