bear responsibility

  1. Verb sorumluluk taşımak
sorumluluğu üstlenmek Verb
sorumluluğu üstüne almak Verb