bed and breakfast dealings

  1. (vergiden kurtulmak için) bir gün satılan hisselerin ertesi gün geri alınması.