befool

  1. Transitive Verb aldatmak, kandırmak, yanıltmak, şaşırtmak, şaşkına çevirmek, aptallaştırmak, saptırmak, dalâlete sevketmek.

    They befooled the innocent men.
  2. Transitive Verb aptal yerine koymak, (bir kimseye) aptal demek.