before tax profit

  1. vergiden önceki kar
vergi öncesi net işletme kârı Noun, Accounting
vergi öncesi kar