begin a new line

  1. Verb satırbaşı yapmak
  2. Verb satır başı yapmak