begin at the wrong end

  1. Verb yanlış tarafından işe başlamak
(işe) ters tarafından başlamak.