belirli bir uzmanlık alanında problem çözme ve karar verme yeteneği olan bilgisayar sistemi

  1. intelligent knlowledge-based system