bench mark

  1. (sürveyde) seviye işareti, reper noktası.
bir ölçüyü anımsamak için kullanılan işaret
sabit nokta
röper noktası Noun, Construction
karşılaştırmalı değerlendirme Information Technology