bent grass


  1. bent ile ayni anlama gelir. sert çimen
    (Agrostis).