bezelye ...

  1. pea
green peas Noun, Food-Kitchen
pea Noun, Plant Species

Baklagillerden, tâze iken kabuğu ile, kuruyunca ... bakla cinsinden tırmanıcı bitki