bliss point

  1. Noun mutluluk noktası
  2. pazarlama kuramında
  3. tüketicinin mallardan ya da malların karışımından en çok tatmin olduğu ve bu karışımdaki ya da miktardaki
    her hangi bir değişikliği tüketiciye daha az