book creditor

  1. açık kredi alan
  2. defter alacaklısı