book entry

  1. kayıtlardaki bir yanlışlığı düzeltmek gibi amaçlarla yapılan muhasebe kaydı ayarlaması
kapatma kaydının yapıldığı defter
defteri kebir
büyük defter
yevmiye defteri
günlük defter
muhasebe esas kayıt defteri. Noun
sadece muhasebe defterinde var olan ama para olarak gerçekleşmemiş kâr
ilk kayıt defteri defter kârı
çift yanlı işleme yöntemi
kayıt defteri
zabıt defterine kayıt
çift girişli defter tutmak Verb