botanical garden

 1. nebatat bahçesi.
  The city has a beautiful botanical garden.
  hanging garden: asmabahçe.

  kitchen garden: sebze bahçesi.
  market garden: bostan.
  nursery garden: fidanlık.
  zoological garden: hayvanat bahçesi.
  garden - city: bahçeli evler.
  garden-frame: küçük limonluk.
  garden party: gardenparti.