break loose

  1. kaçmak, boşalmak, firar etmek, serbest kalmak.
    One of the tigers in the zoo has broken loose (=escaped from its cage).
her türlü kontrol dışına çıkmak Verb
her türlü kısıtlamadan kopmak Verb