breech presentation

  1. Noun, Medicine bebeğin ters gelmesi
  2. Noun, Medicine makat gelişi
  3. Noun, Medicine makadi geliş
  4. Noun, Medicine makadi prezantasyon
  5. Noun, Medicine makat prezantasyonu
ters doğum Noun, Medicine
ters doğum Noun, Medicine