broad interpretation

  1. geniş yorum
  2. bir kanunun lafzından çok ruhuna ve amacına uygun yorum