bush cricket

  1. Noun, Biology çalılık çekirgesi (Kaynak: Evrim Çalışkanları)