busy yourself with something

  1. Verb birşeyle oyalanmak
  2. Verb birşeyle uğraşmak