butter knife

  1. Noun tereyağı bıçağı.
tereyağından kıl çeker gibi