buy at a premium

  1. Verb başabaştan yukarı fiyata almak
  2. Verb başabaştan yukarı satın almak
  3. Verb başa baştan yukarı fiyata almak