buy at a premium

  1. Fiil başabaştan yukarı fiyata almak
  2. Fiil başabaştan yukarı satın almak
  3. Fiil başa baştan yukarı fiyata almak