by-law

  1. Noun, Law yönetmelik
  2. Noun, Law tüzük
tüzük, nizamname, mahallî idarelerce konulan yasa hükmündeki kural ve nizam. Noun
(Br) yerel yönetim tüzüğü
işletme tüzüğü
kanunen
kanuni
kanun gereği
kanunla Adverb, Law
tüzük değişikliği Noun