tüzük, nizamname, mahallî idarelerce konulan yasa hükmündeki kural ve nizam. İsim
(Br) yerel yönetim tüzüğü
işletme tüzüğü
kanunen
kanuni
kanun gereği
kanunla Zarf, Hukuk
tüzük değişikliği İsim