capitulate

  1. Intransitive Verb (belirli koşullarla) teslim olmak.
  2. Intransitive Verb silahları bırakmak.