carbon

 1. Noun, Chemistry karbon
 2. Noun, Chemistry karbon: bütün organik maddelerin bileşiminde bulunan eleman. Arı olarak da elmas ve grafit halinde bulunur.
  Simgesi
  C, atom nu. 6, atom ağ. 12.011, özg. ağ. (20°C'de) elmas 3.51, grafit 2.26.
 3. Noun kömür.
 4. Noun, Electronics karbon/grafit çubuk: ark lambasında, ark kaynağında ve kuru pillerde kullanılır.
 5. Noun kopya kâğıdı.
 6. Noun
  carbon copy ile ayni anlama gelir. kopya, karbon kâğıdı ile çıkarılmış suret.
soğuk haddelenmiş karbon çelik Noun, Iron-Steel
aktif karbon Noun, Environment-Ecology
karbon 12: atom ağırlığı standardı kabul edilen %99 saf karbon eşizi.
karbon 13: atom kütle numarası 13 olan kararlı bir karbon eşizi. Fizyolojik süreçlerde iz gösterici
(tracer)
olarak kullanılır.
karbon 14, radyokarbon. radiocarbon (1).
radiocarbon ile ayni anlama gelir. radyokarbon, karbonun ışımetkin yerdeşi (radyoaktif izotopu).
Kütle nu.: 14, yarı ömrü 5,568 yıl. Organik maddelerin yaşını belirlemekte kullanılır.
carbon disulfide
karbon disülfit, CS2: zehirli, tutuşur sıvı. Selofan, viskoz reyon yapımında, haşarat öldürmekte,
yağ, reçine ve kauçuğu eritmekte kullanılır.
Noun
is, lamba isi. Noun
ince kömür tozu: boya, kauçuk sanayiinde, filtrelerde kullanılır. Noun
karbon siyahı Chemistry
fotoğraf kâğıdı
carbon ile ayni anlama gelir. kopya, karbon kâğıdı ile çıkarılmış suret.
karbon kopyası: karbon kâğıdı ile yapılan kopya/suret.
kıs.:
CC, cc. Noun
tıpkısı, tam benzeri.
Mary is a carbon copy of her mother. Noun
bilgilendirilecekler listesi Information Technology
kopya kâğıdı
karbon çevrimi: yıldızların iç yapısında 4 hidrojen atomunu 1 helyum atomuna çevirerek büyük enerji açığa
çıkaran termonükleer dönüşüm. Karbon ve nitrojen katalizör rolü oynar.
Noun
karbon devri daimi: canlı varlıklarda CO2'nin fotosentezle organik besinlere dönüşümü ve sonra
solunum ve protoplazma çürümesiyle tekrar açığa çıkması süreci.
Noun
karbon döngüsü Noun, Environment-Ecology
radiocarbon dating
karbon dioksit, CO2: yanma ve solunum ürünü olan ve havada bulunan yanmaz gaz. Yangın söndürmede,
kuru buz olarak ve karbonatlı içkilerde kullanılır.
carbonic acid gas, carbonic anhydride ile ayni anlama gelir.
Noun
karbondioksit Noun, Environment-Ecology
karbondioksit emisyonu Noun, Transport
karbon disülfit, CS2: zehirli, tutuşur sıvı. Selofan, viskoz reyon yapımında, haşarat öldürmekte,
yağ, reçine ve kauçuğu eritmekte kullanılır.
Noun
karbon ayak izi Noun, Environment-Ecology
karbonlu mikrofon
karbon monoksit, CO: kokusuz, zehirli, tutuşur gaz. Kömürün az oksijenle yanmasından oluşur. Noun
karbonmonoksit Noun, Environment-Ecology
karbonmonoksit Chemistry
karbon kâğıdı, kopya kâğıdı. Noun
özel bir cins fotoğraf kâğıdı. Noun
kopya kalemi
karbon süreci: boya karıştırılmış bikromatik jelatinle kaplı kâğıt üzerine fotoğraf basma yöntemi. Noun
karbonlu çelik, alaşımlı çelik. Noun
karbon tetraklorür, CCl4: çabuk buharlaşan, yanmaz, zehirli sıvı. Eritici, temizleyici, yangın
söndürücü olarak kullanılır.
Noun
fazla suret
ilave kopya
suret çıkarmak Verb
bir mektubu üç kopya olarak yazmak Verb