carry a conviction

  1. hüküm giymek, mahkûm/sabıkalı olmak.