cash book

  1. Noun, Accounting kasa defteri
kasa defteri. Noun
vezne el defteri
önemsiz hesap defteri
kasa çıkış defteri
kasa giriş günlük defteri
tahsilat defteri
kasa giriş defteri