central station

  1. ana gar
  2. merkez garı
  3. ana istasyon
(Br) ana tren garı