cetane number

  1. setan sayısı, bir dizel motor yakıtının iç yanma niteliğini diğer karışımlarla karşılaştıran sayı. Alfa
    metilnaftalinin setan sayısı 0, setanınki 100 kabul edilir.