chain pickerel

  1. Noun benekli turna (balığı)
    (Esox niger): KD Amerika sularında yaşayan iri, yeşilimsi siyah renkte
    ve koyu benekleri olan bir cins balık.