chain store

  1. Noun çok şubeli mağaza, birçok yerlerde şubeleri olan mağaza, böyle mağazaların bir şubesi.
zincir satış mağazası
aynı şirketin mağazalarının sayısı belli bir miktarı geçtiği takdirde alınan müterakki vergi
(US) süpermarket zinciri